Profile picture
Baxtiyor
Yozilgan bõlsa qayoqqa qochi, yozilmagan bõsa nimadan qõrqi.